Хидроизолация на Тунели и Основи

През последните години, работниците на Димитров Проект се концентрираха в изпълнението на различни подземни съоражения. Изпълнение бяха над 8 километра тунели, в страната и чужбина, както и станции на метро и различни по вид основи на сгради. Основните използвани материали са PVC и VLDPE.